Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητών,

    Θέτω υπόψιν σας  ότι για το σχολικό έτος 2020- 2021 πρόκειται να λειτουργήσει  η Ενισχυτική Διδασκαλία μαθητών/τριών Γυμνασίου, η οποία  περιλαμβάνει τα μαθήματα: Νεοελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα και Γραμματεία, Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία και Αγγλικά και ότι μπορεί να γίνει υποβολή των αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων (Υπόδειγμα_1 αίτησης-δήλωσης μαθημάτων) και ηλεκτρονική συλλογή των σχετικών  αιτήσεων-δηλώσεων για τη συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία σχολικού έτους 2020-2021. Κριτήριο για την επιλογή-συμμετοχή των μαθητών/τριών στην Ενισχυτική Διδασκαλία αποτελεί η επίδοσή τους στο αντίστοιχο μάθημα. Για διευκόλυνση της διαδικασίας, η αίτηση-δήλωση μαθημάτων της Ενισχυτικής Διδασκαλίας βρίσκεται συνημμένη παρακάτω στην παρούσα ανάρτηση στην ιστοσελίδα του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς .

     Αφού συγκεντρωθούν οι αιτήσεις συμμετοχής, με απόφαση του συλλόγου διδασκόντων προτείνονται οι μαθητές που έχουν ανάγκη ενισχυτικής διδασκαλίας και συντάσσεται συγκεντρωτικό αρχείο το οποίο υποβάλλεται ηλεκτρονικά στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Στη συνέχεια, ο σύλλογος διδασκόντων κάθε σχολικής μονάδας εισηγείται στην οικεία Δ/νση Δ/θμιας Εκπ/σης τη δυνατότητα λειτουργίας της σχολικής μονάδας ως Σ.Κ.Α.Ε., με βάση τον αριθμό αιτήσεων των μαθητών/τριών και προτείνει Υπεύθυνο Σ.Κ.Α.Ε. καθώς και αντικαταστάτη αυτού.

Το χρονοδιάγραμμα ενεργειών είναι παρακάτω ως εξής:

έως Τετάρτη,

2 Δεκεμβρίου 2020

Σχολική μονάδα:

-Ενημέρωση γονέων-κηδεμόνων

-Συμπλήρωση αιτήσεων-δηλώσεων μαθημάτων από γονείς και

υποβολή τους στο Δ/ντη Σχολικής Μονάδας

 

 

                                                                                                            Ο Διευθυντής του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς

 

                                                                                                                            Χρήστος Κωτσόπουλος