ΩΡΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ                    ΑΠΟ                                      ΕΩΣ

1Η                                            08:30'                                    09:10'

2Η                                            09:20'                                    10:00'

3Η                                            10:10'                                    10:50'

4Η                                            11:00'                                    11:40'

5Η                                            11:50'                                    12:30'

6Η                                            12:40'                                    13:20' 

7Η                                            13:30'                                    14:10'