Για ενημέρωση των γονέων/ κηδεμόνων των μαθητριών και μαθητών και εφαρμογή των διαλαμβανομένων στο συνημμένο έγγραφο.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

Χρήστος Κωτσόπουλος

 

Το συνημμένο έγγραφο εξαιτίας δυσλειτουργίας του πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου δεν μπορεί να αναρτηθεί. Θα αναρτηθεί μόλις αυτό είναι δυνατόν.

 

Χρήστος Κωτσόπουλος