Παρακαλώ για ενημέρωση και πιστή εφαρμογή των οδηγιών.

Ο Διευθυντής του Σχολείου

Χρήστος Κωτσόπουλος