ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ

Την Τρίτη 4 Φεβρουάριου 2020 και ώρα 18:00 στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς θα
πραγματοποιηθεί ενημέρωση για το πρόγραμμα χωριστής συλλογής των απορριμμάτων/
υπολειμμάτων κουζίνας/τροφών, που ξεκινά τον Φεβρουάριο στο Δήμο και εφαρμόζεται
πιλοτικά στην περιοχή Καλλιθέα.
Η εκδήλωση είναι ανοικτή και καλούμε όλα τα νοικοκυριά της περιοχής Καλλιθέας να
παρευρεθούν και να ενημερωθούν για την διαχείριση των απορριμμάτων και τα
προγράμματα που εφαρμόζει ο Δήμος μας.
Το πιλοτικό πρόγραμμα χωριστής συλλογής υπολειμμάτων κουζίνας/τροφών (οργανικά
απόβλητα) που θα εφαρμοστεί για πρώτη φορά στο Δήμο Καστοριάς υλοποιείται στα
πλαίσια του έργου LESS WASTE II "Promotion of waste prevention and recycling at the
cross-border area" το οποίο χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα διασυνοριακής
συνεργασίας Interreg ΙΡΑ Cross-border Cooperation Programme "Greece-Albania 2014-
2020".
Θα είναι ιδιαίτερη τιμή και χαρά μας να παρευρεθείτε στην ενημερωτική συνάντηση.

Ο Δήμαρχος Καστοριάς

Ιωάννης Κορεντσίδης