Το ετήσιο αποτέλεσμα για τις μαθήτριες και τους μαθητές του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς έχει παρακάτω ως εξής:

Προάγονται από την Α' τάξη στη Β' τάξη το σύνολο των μαθητριών και μαθητών της Α΄τάξης.

Προάγονται από την Β' τάξη στη Γ' τάξη το σύνολο των μαθητριών και μαθητών της Β΄τάξης.

Απολύονται από την Γ' τάξη το σύνολο των μαθητριών και μαθητών της Γ΄τάξης.