Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες των μαθητριών και μαθητών της Β' τάξης του 2ου Γυμνασίου Καστοριάς,

    Παρακαλείσθε να εκδηλώσετε ενδιαφέρον για τη συμμετοχή των μαθητριών και μαθητών του σχολείου μας για το σχολικό έτος 2018 -2019 σε μαθήματα γλωσσομάθειας της αγγλικής γλώσσας ή χρήσης ΤΠΕ που οδηγούν σε πιστοποίηση επάρκειας σύμφωνα με το παρακάτω συνημμένο υπόδειγμα καταθέτοντας το στο Σχολείο.

 

                                                                  Ο Διευθυντής του Σχολείου

 

                                                                     Χρήστος Κωτσόπουλος