Πρόκειται για την υλοποίηση προγράμματος φιλαναγνωσίας και δημιουργικής γραφής στην οποία πήραν μέρος αναγνωστικές ομάδες από την  Α' και Β' τάξη σε συνεργασία με τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη για το σχολικό έτος 2017 -2018 και τη συμμετοχή εκπαιδευτικών του σχολείου. Στα στιγμιότυπα δημιουργία πολυτροπικού κειμένου, ποιητικής γραφής και εικονογράφησης από μαθητές της Α΄τάξης.